Studentům

Program organizačního vedení a seznam požadavků

TCM nabízí jeden program: Organizační vedení.

Tento program je navržen pro muže a ženy, kteří by chtěli nebo již jsou zaměstnaní v rámci křesťanské církve. Studenti TCM usilují o vdělání v oblasti teologie a vedení, aby zlepšili své dovednosti ve službě v církvi či paracírkevních organizacích.

Cíle programu

 1. Uplatňovat klasické křesťanské duchovní disciplíny a vykazovat ovoce Ducha.
 2. Osvojit si klíčové biblické principy a exegetické metody biblické interpretace.
 3. Efektivně komunikovat křesťanskou víru relevantně pro daný kontext a kulturu.
 4. Vykazovat efektivní služebné vedení se zaměřením na růst ostatních lidí a oddané budování vztahů a hodnot.

Tcm nabízí akreditovaný program na třech úrovních: Certifiká, Master of Arts a Master of Divinity. Každý titul staví na předchozím a dále rozvíjí dovednosti v oblasti vedení.

Absolvent Certifikátu:

 1. Náležitě zasahuje kultury dle křesťanského světonázoru.
 2. Zodpovědně používá Písmo.
 3. Roste ve svém osobním i veřejném životě zasvěceném Kristu.
 4. Dokáže efektivně předat křesťanskou zvěst.

Absolvent Master of Arts:

 1. Umí zodpovědně používat Písmo v kontextu klíčových teologických tradic.
 2. Náležitě zasahuje kultury dle křesťanského světonázoru.
 3. Efektivně slouží ve službě svého výběru
 4. Záměrně roste ve svém osobním i veřejném životě zasvěceném Kristu.
 5. Přemýšlí kriticky, analyticky a nezávisle, na úrovni absolventa MA.
 6. Dokáže efektivně předat křesťanskou zvěst.

Absolvent Master of Divinity:

 1. Umí obratně používat Písmo za použití původních jazyků v kontextu klíčových teologických tradic.
 2. Náležitě zasahuje kultury dle křesťanského světonázoru.
 3. Pokorně slouží ve službě svého výběru.
 4. Záměrně roste ve svém osobním i veřejném životě zasvěceném Kristu.
 5. Přemýšlí kriticky, analyticky a nezávisle, na úrovni absolventa.
 6. Dokáže efektivně předat křesťanskou zvěst.
 7. Využívá teologickou literaturu v anglickém jazyce na úrovni absolventa.

Další požadavky každého z titulů naleznete na následujících odkazech

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux