Menu

Academic

Regulamentul general privind protecția datelor - politici şi practici

Regulamentului general privind protecția datelor

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Cum folosim datele dvs. cu caracter personal – pentru solicitanți(admitere)
  1. Ce sunt „datele cu caracter personal”?
    „Datele cu caracter personal” reprezintă orice informații care au legătură cu dvs. sau vă identifică pe dvs. ca individ.
  2. Cine va prelucra datele mele cu caracter personal?
    Informaţiile oferite aici se referă la utilizarea, distribuirea şi dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal de către TCMII ca parte a procesului de admitere.
  3. Ce date cu caracter personal vor fi prelucrate?
    Pentru persoanele care doresc să se înscrie la programele de certificat şi/sau master ale TCMII şi pentru participanţii la cursuri: TCMII va utiliza informaţiile pe care le veţi furniza în cererea de admitere/înregistrare, informaţiile din documentele doveditoare cerute în cadrul procesului de admitere/înregistrare plus detaliile suplimentare oferite de orice persoană care pune la dispoziţie referinţe personale.
  4. Care este scopul prelucrării datelor?
    TCMII va utiliza datele cu caracter personal furnizate în cererea de admitere/înregistrare, precum şi alte informaţii menţionate mai sus cu scopul de a vă identifica, de a prelucra cererea de admitere/înregistrare, de a verifica datele furnizate, hotărând dacă veţi putea fi admis în cadrul programului/cursului pentru care v-aţi înscris şi pentru a vă comunica rezultatul respectiv.
    Mai putem folosi sau dezvălui informaţiile furnizate pentru:

    • A preveni sau a depista fraudele
    • A ajuta TCMII să facă aranjamentele rezonabile solicitate de dvs. cu privire la orice dizabilitate
    • A putea lua în calcul cerinţe viitoare legate de cazare
    • A oferi informaţiile cerute de către autorităţile de acreditare şi/sau legislaţie
    • Scopuri de cercetare şi statistice, însă nicio informaţie care v-ar putea identifica nu va fi publicată

    

    TCMII consideră prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru scopurile menţionate mai sus ca fiind necesară fie pentru admiterea/înregistrarea dvs., fie pentru conformarea faţă de prevederile legale. TCMII vă solicită furnizarea informaţiilor necesare în procesul de admitere/înregistrare pentru a putea evalua în mod corect cererea dvs. Deciziile în privinţa admiterilor nu sunt automatizate.
  5. Cui îi vor fi distribuite datele mele cu caracter personal?
    Cererea dvs. de admitere/înregistrare şi materialele care au legătură cu aceasta sunt prelucrate de către personalul TCMII desemnat în acest scop. În plus, vom distribui datele dvs. cu caracter personal, cu scopurile menţionate anterior, ca fiind relevante şi necesare, către:

    • Reprezentanţii regionali ТСМ
    • Finanţatorii dvs. şi/sau potenţialii finanţatori
    • Autorităţile locale pentru scopuri legate de viză şi imigrare
    • Organizaţiile de acreditare, pentru a spijini cercetarea legată de învăţământul superior

    

  6. Cum sunt folosite datele mele cu caracter personal dacă sunt admis?
    Dacă sunteţi admis, TCMII va folosi datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile descrise mai sus şi în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor (UE) şi Family Educational Rights and Privacy Act (SUA). Dacă sunteţi admis, TCMII va pune la dispoziţie datele dvs. agenţiilor de acreditare la cerere.
  7. Cum pot avea acces la datele mele cu caracter personal?
    Aveţi dreptul să accesaţi datele dvs. cu caracter personal pe care le deţine TCMII prin intermediul secretariatului (Registrar). Aveţi dreptul, de asemenea, să solicitaţi TCMII să corecteze orice informaţie personală eronată pe care o deţine, să şteargă datele cu caracter personal sau, în caz contrar, să restricţioneze prelucrarea sau să primiţi o copie a datelor cu caracter personal pe care le-aţi pus la dispoziţia TCMII.
  8. Cât timp vor fi păstrate datele mele?
    TCMII va păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât va fi nevoie pentru finalizarea procesului de admitere/înregistrare. Dacă veţi fi admis, datele dvs. vor fi păstrate ca parte a dosarului dvs. de student pe durata studiilor dvs. Dacă nu veţi fi admis, datele vor fi păstrate în mod normal cel puţin un an după finalizarea procesului de admitere.
  9. Cu cine pot lua legătura?
    Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile dvs., vă rugăm să scrieţi la adresa registrar@tcmi.edu.
  10. Cum pot face o plângere?
    Dacă nu sunteţi mulţumit de modul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal sau cu răspunsul primit din partea TCMII, aveţi dreptul să trimiteţi o plângere către secretariat (registrar@tcmi.edu), către decan (dean@tcmi.edu) sau către vicepreşedintele cu dezvoltarea educaţională (vpea@tcmi.edu).
  11. Această politică va suferi schimbări?
    Politicile se actualizează periodic. Ele sunt revizuite ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată la doi ani. Orice schimbări vor fi menţionate în acest document şi veţi fi informat prin intermediul website-lui .edu şi/sau al catalogului cursurilor.
Cum folosim datele dvs. cu caracter personal – pentru studenţi
  1. Ce sunt „datele cu caracter personal”?
    „Datele cu caracter personal” reprezintă orice informaţie care are legătură cu dvs. sau care vă identifică pe dvs. ca individ.?
  2. Cine va prelucra datele mele cu caracter personal?
    Informaţiile publicate aici se referă la folosirea, distribuirea şi dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal de către TCMII.
  3. Ce date cu caracter personal vor fi prelucrate?
    TCMII va ţine evidenţa informaţiilor pe care le oferiţi în cererea de admitere, a informaţiilor din documentele necesare ca parte a admiterii şi a altor detalii suplimentare oferite prin recomandări. TCMII va păstra informaţiile legate de studiile dvs. şi de utilizarea de către dvs. a facilităţilor şi a serviciilor academice şi non-academice pe care le oferim. Aceste informaţii personale vor include date precum numele, domiciliul, data naşterii, cursurile absolvite, plata taxelor, precum şi notele, evaluările şi rezultatele.
    Datele dvs. personale sunt create, păstrate şi transmise în siguranţă într-o varietate de formate, atât pe hârtie, cât şi electronic. Accesarea datelor dvs. cu caracter personal este limitată la personalul TCMII care are un interes legitim cu privire la ele pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu, iar folosirea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal nu va fi excesivă.
  4. Care este scopul prelucrării datelor?
    TCMII va prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru o gamă largă de scopuri, printre care se numără:

    • Păstrarea de probe de evaluare pentru coordonarea studiilor individuale şi revizuirea programelor
    • Păstrarea de probe de evaluare pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare
    • Acolo unde este relevant, monitorizarea, evaluarea şi sprijinirea activităţii dvs. de cercetare
    • Administrarea aspectelor financiare ale relaţiei dvs. cu TCMII şi finanţatorii
    • Oferirea facilităţilor de care aveţi nevoie
    • Asigurarea posibilităţii de a participa la evenimente, de exemplu la festivităţile legate de absolvire
    • Comunicarea eficientă cu dvs. prin e-mail, e-mail şi telefon, inclusiv distribuirea de scrisori de informare relevante
    • Operarea procedurilor privind siguranţa, administraţia, măsurile disciplinare, plângerile şi asigurarea calităţii
    • Îndeplinirea cerinţelor legate de procesul dvs. educaţional, de sănătate, de securitate şi de confortul dvs.
    • Realizarea de statistici şi organizarea de cercetări pentru întocmirea de rapoarte interne şi statutare
    • Îndeplinirea şi monitorizarea responsabilităţilor noastre prevăzute de legislaţia referitoare la vize, imigrare şi siguranţă publică
    • Autorizarea TCMII de a-i contacta pe alţii în caz de urgenţă
    TCMII consideră prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ca fiind necesară fie pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre faţă de dvs., fie pentru conformarea faţă de prevederile legale, ori pentru urmărirea intereselor legitime ale TCMII sau ale unei organizaţii externe de acreditare. Dacă vă solicităm consimţământul dvs. pentru orice utilizare specifică a datelor dvs. cu caracter personal, o vom face la momentul potrivit, iar dvs. îl puteţi retrage oricând.
  5. Cui îi vor fi distribuite datele mele cu caracter personal?
    Cererea dvs. de admitere/înregistrare şi materialele care au legătură cu aceasta sunt prelucrate de către personalul TCMII desemnat în acest scop. În plus, vom distribui datele dvs. cu caracter personal, cu scopurile menţionate anterior, ca fiind relevante şi necesare, către:

    • Reprezentanţii regionali TCM
    • Finanţatorii dvs. şi/sau potenţialii finanţatori
    • Autorităţile locale pentru scopuri legate de viză şi imigrare
    • Organizaţiile de acreditare, pentru a spijini cercetarea legată de învăţământul superior

    

  6. Cum sunt folosite datele mele cu caracter personal după absolvire?
    După absolvire, o înregistrare a studiilor dvs. este păstrată pe termen nelimitat pentru ca informaţiile referitoare la realizările dvs. academice să poată fi confirmate, precum şi pentru cercetări statistice sau istorice.
  7. Cum pot avea acces la datele mele cu caracter personal?
    Aveţi dreptul să accesaţi datele dvs. cu caracter personal pe care le deţine TCMII prin intermediul secretariatului (Registrar).
    Aveţi dreptul, de asemenea, să solicitaţi TCMII să corecteze orice informaţie personală eronată pe care o deţine, să şteargă datele cu caracter personal sau, în caz contrar, să restricţioneze prelucrarea sau să primiţi o copie a datelor cu caracter personal pe care le-aţi pus la dispoziţia TCMII.
  8. Cât timp vor fi păstrate datele mele?
    TCMII va păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât va fi nevoie pentru finalizarea procesului de admitere/înregistrare. Dacă veţi fi admis, datele dvs. vor fi păstrate ca parte a dosarului dvs. de student pe durata studiilor dvs. Dacă nu veţi fi admis, informaţia va fi păstrată în mod normal cel puţin un an după finalizarea procesului de admitere.
  9. Cu cine pot lua legătura?
    Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile dvs., vă rugăm să scrieţi la adresa registration@tcmi.edu.
  10. Cum pot face o plângere?
    Dacă nu sunteţi mulţumit de modul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal sau cu răspunsul primit din partea TCMII, aveţi dreptul să trimiteţi o plângere către secretariat (registrar@tcmi.edu), către decan (dean@tcmi.edu) sau către vicepreşedintele cu dezvoltarea educaţională (vpea@tcmi.edu).
  11. Această politică va suferi schimbări?
    Politicile se actualizează periodic. Ele sunt revizuite ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată la doi ani. Orice schimbări vor fi menţionate în acest document şi veţi fi informat prin intermediul website-lui .edu şi/sau al catalogului cursurilor.
К
Cum folosim datele dvs. cu caracter personal – pentru absolvenţi
  1. Ce sunt „datele cu caracter personal”?
    „Datele cu caracter personal” reprezintă orice informaţie care are legătură cu dvs. sau care vă identifică pe dvs. ca individ
  2. Cine va prelucra datele mele cu caracter personal?
    Informaţiile publicate aici se referă la folosirea, distribuirea şi dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal de către TCMII.
  3. Ce date cu caracter personal vor fi prelucrate?
    TCMII va ţine evidenţa informaţiilor pe care le oferiţi în cererea de admitere, a informaţiilor din documentele cerute ca parte a admiterii şi a altor detalii suplimentare oferite prin recomandări. TCMII va păstra informaţiile legate de studiile dvs. şi de utilizarea de către dvs. a facilităţilor şi a serviciilor academice şi non-academice pe care le oferim. Aceste informaţii personale vor include date precum numele, domiciliul, data naşterii, cursurile absolvite, plata taxelor, precum şi notele, evaluările şi rezultatele.
    Datele dvs. personale sunt create, păstrate şi transmise în siguranţă într-o varietate de formate, atât pe hârtie, cât şi electronic. Accesarea datelor dvs. cu caracter personal este limitată la personalul TCMII care are un interes legitim cu privire la ele pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu, iar folosirea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal nu va fi excesivă.
  4. Care este scopul prelucrării datelor?
    TCMII va prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru o gamă largă de scopuri, printre care se numără:

    • Păstrarea de probe de evaluare pentru coordonarea studiilor individuale şi revizuirea programelor
    • Păstrarea de probe de evaluare pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare
    • Asigurarea posibilităţii de a participa la evenimente, de exemplu la festivităţile legate de absolvire
    • Comunicarea eficientă cu dvs. prin e-mail, e-mail şi telefon, inclusiv distribuirea de scrisori de informare relevante
    • Operarea procedurilor privind siguranţa, administraţia, măsurile disciplinare, plângerile şi asigurarea calităţii
    • Îndeplinirea cerinţelor legate de procesul dvs. educaţional, de sănătate, de securitate şi de confortul dvs.
    • Realizarea de statistici şi organizarea de cercetări pentru întocmirea de rapoarte interne şi statutare
    • Îndeplinirea şi monitorizarea responsabilităţilor noastre prevăzute de legislaţia referitoare la vize, imigrare şi siguranţă publică
    • Autorizarea TCMII de a-i contacta pe alţii în caz de urgenţă
    TCMII consideră prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ca fiind necesară fie pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre faţă de dvs., fie pentru conformarea faţă de prevederile legale, ori pentru urmărirea intereselor legitime ale TCMII sau ale unei organizaţii externe de acreditare. Dacă vă solicităm consimţământul dvs. pentru orice utilizare specifică a datelor dvs. cu caracter personal, o vom face la momentul potrivit, iar dvs. îl puteţi retrage oricând.
  5. Cui îi vor fi distribuite datele mele cu caracter personal?
    ererea dvs. de admitere/înregistrare şi materialele care au legătură cu aceasta sunt prelucrate de către personalul TCMII desemnat în acest scop. În plus, vom distribui datele dvs. cu caracter personal, cu scopurile menţionate anterior, ca fiind relevante şi necesare, către:

    • Reprezentanţii regionali TCM
    • Finanţatorii dvs. şi/sau potenţialii finanţatori, de exemplu Graduate Connections
    • Autorităţile locale pentru scopuri legate de viză şi imigrare
    • Organizaţiile de acreditare, pentru a spijini cercetarea legată de învăţământul superior

    

  6. Cum sunt folosite datele mele cu caracter personal după absolvire?
    După absolvire, o înregistrare a studiilor dvs. este folosită pentru ca informaţiile referitoare la realizările dvs. academice să poată fi confirmate, precum şi pentru cercetări statistice sau istorice.
  7. Cum pot avea acces la datele mele cu caracter personal?
    Aveţi dreptul să accesaţi datele dvs. cu caracter personal pe care le deţine TCMII prin intermediul secretariatului (Registrar).
    Aveţi dreptul, de asemenea, să solicitaţi TCMII să corecteze orice informaţie personală eronată pe care o deţine, să şteargă datele cu caracter personal sau, în caz contrar, să restricţioneze prelucrarea sau să primiţi o copie a datelor cu caracter personal pe care le-aţi pus la dispoziţia TCMII.
  8. Cât timp vor fi păstrate datele mele?
    TCMII păstrează datele dvs. cu caracter personal pe termen nelimitat pentru ca informaţiile referitoare la realizările dvs. academice să poată fi confirmate, precum şi pentru cercetări statistice sau istorice.
  9. Cu cine pot lua legătura?
    Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile dvs., vă rugăm să scrieţi la adresa registration@tcmi.edu
  10. Cum pot face o plângere?
    Dacă nu sunteţi mulţumit de modul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal sau cu răspunsul primit din partea TCMII, aveţi dreptul să trimiteţi o plângere către secretariat (registrar@tcmi.edu), către decan (dean@tcmi.edu) sau către vicepreşedintele cu dezvoltarea educaţională (vpea@tcmi.edu).
  11. Această politică va suferi schimbări?
    Politicile se actualizează periodic. Ele sunt revizuite ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată la doi ani. Orice schimbări vor fi menţionate în acest document şi veţi fi informat prin intermediul website-lui .edu şi/sau al catalogului cursurilor.
Cum folosim informaţiile dvs. cu caracter personal – pentru solicitanţii unui loc de muncă şi pentru angajaţi
  1. Ce sunt „datele cu caracter personal”?
    „Datele cu caracter personal” reprezintă orice informaţie care are legătură cu dvs. sau care vă identifică pe dvs. ca individ.
  2. Cine va prelucra datele mele cu caracter personal?
    Informaţiile publicate aici se referă la folosirea, distribuirea şi dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal de către TCMII.
  3. Ce date cu caracter personal vor fi prelucrate?
    TCMII va ţine evidenţa informaţiilor pe care le oferiţi în cererea dvs. pentru angajare, a informaţiilor din documentele cerute ca parte a deciziei de angajare a dvs. şi a altor detalii suplimentare oferite prin recomandări. Aceste informaţii personale vor include date precum numele, domiciliul, data naşterii, cursurile absolvite, plata taxelor, precum şi notele, evaluările şi rezultatele.
    Datele dvs. personale sunt create, păstrate şi transmise în siguranţă într-o varietate de formate, atât pe hârtie, cât şi electronic. Accesarea datelor dvs. cu caracter personal este limitată la personalul TCMII care are un interes legitim cu privire la ele pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu, iar folosirea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal nu va fi excesivă.
  4. Care este scopul prelucrării datelor?
    TCMII va prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru o gamă largă de scopuri, printre care se numără:

    • Prevenirea sau depistarea fraudelor
    • Sprijinirea TCMII pentru a face aranjamentele rezonabile solicitate de dvs. cu privire la orice dizabilitate
    • Luarea în calcul de către noi a cerinţelor viitoare legate de cazare
    • Oferirea informaţiilor cerute de către autorităţile de acreditare şi/sau de legislaţie
    • Activităţile de cercetare şi cu caracter statistic, însă nicio informaţie care v-ar putea identifica nu va fi publicată
    TCMII consideră prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ca fiind necesară fie pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre faţă de dvs., fie pentru conformarea faţă de prevederile legale, ori pentru urmărirea intereselor legitime ale TCMII sau ale unei organizaţii externe de acreditare. Dacă vă solicităm consimţământul dvs. pentru orice utilizare specifică a datelor dvs. cu caracter personal, o vom face la momentul potrivit, iar dvs. îl puteţi retrage oricând.
  5. Cui îi vor fi distribuite datele mele cu caracter personal?
    Cererea dvs. de admitere/înregistrare şi materialele care au legătură cu aceasta sunt prelucrate de către personalul TCMII desemnat în acest scop. În plus, vom distribui datele dvs. cu caracter personal, cu scopurile menţionate anterior, ca fiind relevante şi necesare, către:

    • Reprezentanţii regionali TCM
    • Autorităţile locale pentru scopuri legate de viză şi imigrare
    • Organizaţiile de acreditare, pentru a spijini cercetarea legată de învăţământul superior

    

  6. Cum sunt folosite datele mele cu caracter personal dacă devin angajat al TCMII?
    Dacă deveniţi angajat, TCMII va folosi datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile descrise şi în alcătuirea deciziei anuale de angajare a dvs.
  7. Cum pot avea acces la datele mele cu caracter personal?
    Aveţi dreptul să accesaţi datele dvs. cu caracter personal pe care le deţine TCMII prin şeful dvs. direct.
    Aveţi dreptul, de asemenea, să solicitaţi TCMII să corecteze orice informaţie personală eronată pe care o deţine, să şteargă datele cu caracter personal sau, în caz contrar, să restricţioneze prelucrarea sau să primiţi o copie a datelor cu caracter personal pe care le-aţi pus la dispoziţia TCMII.
  8. Cât timp vor fi păstrate datele mele?
    TCMII păstrează datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a finaliza procesul angajării dvs. Dacă veţi fi angajat, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe durata angajării dvs. Dacă nu veţi fi angajat, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate în mod normal cel puţin un an după încheierea procesului de angajare.
  9. Cu cine pot lua legătura?
    Dacă aveţi întrebări legate de modul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dvs., vă rugăm să luaţi legătura cu şeful dvs. direct.
  10. Cum pot face o plângere?
    Dacă nu sunteţi mulţumit de modul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal sau cu răspunsul primit din partea TCMII, aveţi dreptul de a trimite o plângere către vicepreşedintele cu dezvoltarea educaţională, vicepreşedintele cu lucrările de slujire sau vicepreşedintele cu operaţiuni internaţionale.
  11. Această politică va suferi schimbări?
    Politicile sunt actualizate periodic. Ele sunt revizuite ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată la doi ani. Orice modificări vor fi publicate în acest document.
Cum folosim datele dvs. cu caracter personal – pentru donatori

Această promisiune evidenţiază angajamentul luat faţă de absolvenţi, donatori şi alţi susţinători prin care îi asigurăm de faptul că strângerile noastre de fonduri sunt legale, transparente, sincere şi respectuoase.

 • TCM se va conforma legislaţiei aplicabile organizaţiilor non-profit şi strângerilor de fonduri
 • Vă vom respecta drepturile şi vom asigura confidenţialitatea datelor dvs.
 • Vom administra resursele noastre cu responsabilitate şi vom ţine cont de impactul strânger
 • Dacă nu sunteţi mulţumiţi de vreo acţiune întreprinsă de TCM în timpul strângerii de fonduri, ne puteţi contacta trimiţând o plângere. Vom acorda atenţie reacţiilor şi vom răspunde în mod corespunzător complimentelor şi criticilor pe care le primim
 • Ne vom asigura că procedurile noastre cu privire la plângeri sunt clare şi uşor accesibile
 • Vom oferi motivaţii clare şi susţinute de dovezi privind deciziile noastre referitoare la plângeri
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux