Regulamentului general privind protecția datelor

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Cum folosim datele dvs. cu caracter personal – pentru solicitanți(admitere)

 1. Ce sunt „datele cu caracter personal”?
  • Cine va prelucra datele mele cu caracter personal?
   • Ce date cu caracter personal vor fi prelucrate?
    • Care este scopul prelucrării datelor?
     • A preveni sau a depista fraudele
     • A ajuta TCMII să facă aranjamentele rezonabile solicitate de dvs. cu privire la orice dizabilitate
     • A putea lua în calcul cerinţe viitoare legate de cazare
     • A oferi informaţiile cerute de către autorităţile de acreditare şi/sau legislaţie
     • Scopuri de cercetare şi statistice, însă nicio informaţie care v-ar putea identifica nu va fi publicată
      
     • Cui îi vor fi distribuite datele mele cu caracter personal?
      • Reprezentanţii regionali ТСМ
      • Finanţatorii dvs. şi/sau potenţialii finanţatori
      • Autorităţile locale pentru scopuri legate de viză şi imigrare
      • Organizaţiile de acreditare, pentru a spijini cercetarea legată de învăţământul superior
       
     • Cum sunt folosite datele mele cu caracter personal dacă sunt admis?
      • Cum pot avea acces la datele mele cu caracter personal?
       • Cât timp vor fi păstrate datele mele?
        • Cu cine pot lua legătura?
         • Cum pot face o plângere?
          • Această politică va suferi schimbări?

           Cum folosim datele dvs. cu caracter personal – pentru studenţi

           1. Ce sunt „datele cu caracter personal”?
            • Cine va prelucra datele mele cu caracter personal?
             • Ce date cu caracter personal vor fi prelucrate?
               • Care este scopul prelucrării datelor?
                • Păstrarea de probe de evaluare pentru coordonarea studiilor individuale şi revizuirea programelor
                • Păstrarea de probe de evaluare pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare
                • Acolo unde este relevant, monitorizarea, evaluarea şi sprijinirea activităţii dvs. de cercetare
                • Administrarea aspectelor financiare ale relaţiei dvs. cu TCMII şi finanţatorii
                • Oferirea facilităţilor de care aveţi nevoie
                • Asigurarea posibilităţii de a participa la evenimente, de exemplu la festivităţile legate de absolvire
                • Comunicarea eficientă cu dvs. prin e-mail, e-mail şi telefon, inclusiv distribuirea de scrisori de informare relevante
                • Operarea procedurilor privind siguranţa, administraţia, măsurile disciplinare, plângerile şi asigurarea calităţii
                • Îndeplinirea cerinţelor legate de procesul dvs. educaţional, de sănătate, de securitate şi de confortul dvs.
                • Realizarea de statistici şi organizarea de cercetări pentru întocmirea de rapoarte interne şi statutare
                • Îndeplinirea şi monitorizarea responsabilităţilor noastre prevăzute de legislaţia referitoare la vize, imigrare şi siguranţă publică
                • Autorizarea TCMII de a-i contacta pe alţii în caz de urgenţă
                • Cui îi vor fi distribuite datele mele cu caracter personal?
                 • Reprezentanţii regionali TCM
                 • Finanţatorii dvs. şi/sau potenţialii finanţatori
                 • Autorităţile locale pentru scopuri legate de viză şi imigrare
                 • Organizaţiile de acreditare, pentru a spijini cercetarea legată de învăţământul superior
                  
                • Cum sunt folosite datele mele cu caracter personal după absolvire?
                 • Cum pot avea acces la datele mele cu caracter personal?
                   • Cât timp vor fi păstrate datele mele?
                    • Cu cine pot lua legătura?
                     • Cum pot face o plângere?
                      • Această politică va suferi schimbări?

                       К
                       Cum folosim datele dvs. cu caracter personal – pentru absolvenţi

                       1. Ce sunt „datele cu caracter personal”?
                        • Cine va prelucra datele mele cu caracter personal?
                         • Ce date cu caracter personal vor fi prelucrate?
                           • Care este scopul prelucrării datelor?
                            • Păstrarea de probe de evaluare pentru coordonarea studiilor individuale şi revizuirea programelor
                            • Păstrarea de probe de evaluare pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare
                            • Asigurarea posibilităţii de a participa la evenimente, de exemplu la festivităţile legate de absolvire
                            • Comunicarea eficientă cu dvs. prin e-mail, e-mail şi telefon, inclusiv distribuirea de scrisori de informare relevante
                            • Operarea procedurilor privind siguranţa, administraţia, măsurile disciplinare, plângerile şi asigurarea calităţii
                            • Îndeplinirea cerinţelor legate de procesul dvs. educaţional, de sănătate, de securitate şi de confortul dvs.
                            • Realizarea de statistici şi organizarea de cercetări pentru întocmirea de rapoarte interne şi statutare
                            • Îndeplinirea şi monitorizarea responsabilităţilor noastre prevăzute de legislaţia referitoare la vize, imigrare şi siguranţă publică
                            • Autorizarea TCMII de a-i contacta pe alţii în caz de urgenţă
                            • Cui îi vor fi distribuite datele mele cu caracter personal?
                             • Reprezentanţii regionali TCM
                             • Finanţatorii dvs. şi/sau potenţialii finanţatori, de exemplu Graduate Connections
                             • Autorităţile locale pentru scopuri legate de viză şi imigrare
                             • Organizaţiile de acreditare, pentru a spijini cercetarea legată de învăţământul superior
                              
                            • Cum sunt folosite datele mele cu caracter personal după absolvire?
                             • Cum pot avea acces la datele mele cu caracter personal?
                               • Cât timp vor fi păstrate datele mele?
                                • Cu cine pot lua legătura?
                                 • Cum pot face o plângere?
                                  • Această politică va suferi schimbări?

                                   Cum folosim informaţiile dvs. cu caracter personal – pentru solicitanţii unui loc de muncă şi pentru angajaţi

                                   1. Ce sunt „datele cu caracter personal”?
                                    • Cine va prelucra datele mele cu caracter personal?
                                     • Ce date cu caracter personal vor fi prelucrate?
                                       • Care este scopul prelucrării datelor?
                                        • Prevenirea sau depistarea fraudelor
                                        • Sprijinirea TCMII pentru a face aranjamentele rezonabile solicitate de dvs. cu privire la orice dizabilitate
                                        • Luarea în calcul de către noi a cerinţelor viitoare legate de cazare
                                        • Oferirea informaţiilor cerute de către autorităţile de acreditare şi/sau de legislaţie
                                        • Activităţile de cercetare şi cu caracter statistic, însă nicio informaţie care v-ar putea identifica nu va fi publicată
                                        • Cui îi vor fi distribuite datele mele cu caracter personal?
                                         • Reprezentanţii regionali TCM
                                         • Autorităţile locale pentru scopuri legate de viză şi imigrare
                                         • Organizaţiile de acreditare, pentru a spijini cercetarea legată de învăţământul superior
                                          
                                        • Cum sunt folosite datele mele cu caracter personal dacă devin angajat al TCMII?
                                         • Cum pot avea acces la datele mele cu caracter personal?
                                           • Cât timp vor fi păstrate datele mele?
                                            • Cu cine pot lua legătura?
                                             • Cum pot face o plângere?
                                              • Această politică va suferi schimbări?

                                               Cum folosim datele dvs. cu caracter personal – pentru donatori

                                               Această promisiune evidenţiază angajamentul luat faţă de absolvenţi, donatori şi alţi susţinători prin care îi asigurăm de faptul că strângerile noastre de fonduri sunt legale, transparente, sincere şi respectuoase.

                                               • TCM se va conforma legislaţiei aplicabile organizaţiilor non-profit şi strângerilor de fonduri
                                               • Vă vom respecta drepturile şi vom asigura confidenţialitatea datelor dvs.
                                               • Vom administra resursele noastre cu responsabilitate şi vom ţine cont de impactul strânger
                                               • Dacă nu sunteţi mulţumiţi de vreo acţiune întreprinsă de TCM în timpul strângerii de fonduri, ne puteţi contacta trimiţând o plângere. Vom acorda atenţie reacţiilor şi vom răspunde în mod corespunzător complimentelor şi criticilor pe care le primim
                                               • Ne vom asigura că procedurile noastre cu privire la plângeri sunt clare şi uşor accesibile
                                               • Vom oferi motivaţii clare şi susţinute de dovezi privind deciziile noastre referitoare la plângeri