Knihovna

Zdroje s otevřeným přístupem

Níže je uveden seznam zdrojů/webů hodnotných pro výzkum a studium. Jedná se o zdroje s otevřeným přístupem dostupné komukoli bez jakýchkoli omezení. Weby jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Zdroje v různých jazycích

Bulharština

Křesťanská elektronická knihovna je sbírka teologických článků, monografií a knih v Bulharštině. Přístup do knihovny: Přihlašte se pomocí e-mailu @tcmi.edu.

Bulharské křesťanské vydavatelství, které poskytuje mnoho e-knih ke stažení zdarma.

Maďarština

Elektronická knihovna, která se stala jedním z nejznámějších a největších textových archivů v Maďarštině.

Ruština

Křesťanské knihy, kázání, biblické studijní materiály, odkazy a vyučování pro službu v církvi.

Tisíce e-knih a článků z různých oborů včetně teologie.

Křesťanská literatura v oblasti osobní zbožnosti.

Křesťanské a teologické knihy.

Knihy v oblasti biblické vědy a období rané církve.

Jedná se o literární a teologický almanach národní evangelikální tradice. Cílem je popisovat a rozvíjet teologické myšlení evangelikální tradice východní Evropy.


Katalogy

Celosvětový katalog knihovních sbírek.

Knihovny a e-knihy

Webová stránka navržená ke zprostředkování snadného čtení, poslechu, studia, vyhledávání a sdílení Bible v různých verzích a překladech.

Největší on-line sbírka biblických studijních nástrojů a zdrojů.

Bezplatné zdroje pro studenty Bible. Více než 40 000 teologických článků a knih.

Digitální knihovna poskytující bezplatné elektronické kopie křesťanské klasické literatury a Písma.

DOAB poskytuje index s možností vyhledávání, recenzované monografie a editované svazky vydané v modelu otevřeného přístupu. Dostupné jsou také odkazy na celé publikace na stránkách vydavatelů.

Neziskové biblické studium za účelem zmocnění lidí k výkladu Bible.

Digitální on-line knihovna s časopisy, knihami a dalšími materiály z oblast teologie, mezináboženského dialogu, etiky a ekumenismu v křesťanském světě.

HathiTrust je parnterství akademických a výzkumných institucí. Nabízí sbírku milionů titulů v digitální podobě z knihoven po celém světě.

Google Books vyhledává ve světově nejkomplexnějším indexu plnotextových knih. Většinou není k dispozici celá kniha, ale její podstatná část. Některé knihy bez nároku autorského práva jsou k dispozici celé, jiné nemají k dispozici žádné části textu.

Internetový archiv je nezisková knihovna čítající miliony knih, filmů, softwaru, hudebních děl, internetových stránek a mnoho dalšího.

Více než 6 000 e-knih s otevřeným přístup od více než 75 vydavatelů dostupných bezplatně pro knihovny či uživatele.

Bezplatné audioknihy s veřejným vlastnictvím.

Bezplatná a obsáhlá teologická on-line knihovna obsahující 500 bezplatných knih.

Univerzita Tyndale – seznam odkazů na celé knihy nebo jejich části v digitální podobě z oboru Starého zákona.

Virtuální knihovna pro studium teologie, náboženství a souvisejících oborů.

Open library je projekt Internet Archivu. Zprostředkovává bezplatný přístup k tisícům knihovních záznamů. Je možné si půjčovat e-knihy.

Project Gutenberg nabízí zdarma přes 60 000 e-knih.

Tato knihovna poskytuje odkazy na plný text více než 12 000 opensourcových e-knih, periodik, článků, esejí, církevních dokumentů, diplomových prací, podcastů atd.

Obsahuje materiály z následujících oblastí: biblická archeologie, biblická studia, dějiny rané církve, historie středověké církve, misiologie, historie reformace, teologická studia.

Indexové databáze (neobsahují plné texty zdrojů)

Mezinárodní bibliografie teologického a náboženského studia.

RAMBI je bibliografie vybraných článků z různých oblastí židovských studií a studia Země izraelské.

Plnotextové časopisy a databáze

Akreditovaný jihoafrický časopis publikující nezávisle recenzované výzkumné články o širokém spektru křesťanských, teologických a náboženských témat.

Soubor časopisů s otevřeným přístup – komunitou provozovaná sbírka, která indexuje a zpřístupňuje kvalitní, recenzované časopisy s otevřeným přístupem.

“Základy” je mezinárodní časopis evangelikální teologie vydávaný církevním networkem Affinity.

Google Scholar je bezplatně přístupný internetový vyhledávač, který indexuje plné texty či metadata akademické literatury napříč různými formáty a obory.

“Časopis biblické perspektivy ve vedení” je akademický deník recenzovaných článků s cílem zprostředkovat fórům pro mezinárodní výzkum vedení se zaměřením na židovské a křesťanské spisy.

“Časopisy židovských spisů” je mezinárodní a recenzovaný časopis s otevřeným přístupem, který vznikl roku 1996, aby pěstoval akademický výzkum hebrejské Bible, starověké historie Izraele a příbuzných oborů.

Časopis filozofie aplikované do reality života.

Teologický časopis publikovaný evangelikální teologickou společností.

Časopisy s bezplatným přístupem. Obsáhlá databáze odkazů na bezplatné vědecké časopisy z oblasti různých náboženských a filozofických témat.

Služba MyJSTOR nabízí on-line přístup k šesti článkům měsíčně. Kdokoli se může bezplatně zaregistrovat.

“Náboženství on-line” cílí na pomoc učitelům, akademikům a “hledajícím”, kteří chtějí zkoumat náboženská témata.

“Náboženská studia a teologie”. Šíří akademický výzkum, který reflektuje a rozšiřuje akademickou debatu a veřejný diskurz v důležitých otázkách tohoto světa.

“Časopis biblické textové kritiky” je recenzovaný elektronický časopis, který se věnuje studiu židovských a křesťanských biblických textů.

Novinky a výklady Bible a starověké historie Blízkého východu.

“Svět a Slovo” je čtvrtletní teologický časopis zabývající se křesťanskou službou ve světě a světu.

Primární zdroje

Odkazy na díla od autorů z prvních dvou století století křesťanské církve.

Sbírka antických židovských dokumentů s překlady, úvody a odkazy.

Na tomto webu sdílejí přední světoví učenci nejnovější historický a literární výzkum ohledně klíčový lidí, míst a biblických oddílů.

Primární texty z 1. – 5. st. církve.

Stránka, která podporuje a uchovává výzkumné nástroje a texty pro studium církve a jejího prostředí ve čtvrtém století.

Tato stránka zprostředkovává uživatelům přístup k fotkám svitků od Mrtvého moře. Obrázky mají vysoké rozlišení, rychle se nahrávají a lze v nich vyhledávat. Stránka také obsahuje krátká videa s vysvětlením textů a jejich historií.

Software

Logos Academic Basic Free je bezplatná verze softwaru Logos, která zahrnuje sbírku klíčových biblických zdrojů.

Theses and Dissertations

Tato databáze obsahuje přes 800 000 diplomových a dizertačních prací od roku 1902 do současnosti. Některé obsahují plné znění.

Diplomové a dizertační práce, volně k vyhledávání i používání.

Bezplatný archiv diplomových či dizertačních prací a další akademických dokumentů. Archiv umožňuje vyhledávání, organizaci a kolaboraci různých nástrojů.

PQDT bezplatně zprostředkovává plný text diplomových a dizertačních prací s otevřeným přístupem.

Vyhledávače

Multidisciplinární vyhledávač akademických internetových zdrojů založený na bezplatném a opensourcovém softwaru.

Největší světová sbírka výzkumných prací s otevřeným přístupem.

Výzkumné a citační nástroje

Mendeley je bezplatný manažer PDF a odkazů.
Mendeley on-line příručka

Zotero je bezplatný manažer odkazů, který funguje v prohlížeči. Stahuje si bibliografické informace z webových stránek a některých souborů PDf.
Zotero on-line příručka

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux