Menu

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană, Rusă și Cehă.

Informații pentru studenți

Orarul biroului bibliotecii
Luni-Vineri……………………….. 9:00 – 15:00 (ora standard a Europei Centrale)
Sâmbătă-Duminică……………………… Închis

Asistența pentru referințe și cercetare
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să folosiți formularul de contact.
Adresa de email: library@tcmi.edu
Telefon: +4322588727137

Împrumutul interbibliotecar
Biblioteca oferă servicii de împrumut interbibliotecar pe baza acordului încheiat cu bibliotecile universitare afiliate Bisericilor Creștine Independente și Bisericilor lui Cristos. Dacă găsiți un articol de care aveți nevoie, dar nu puteți accesa întregul conținut al acestuia din index, contactați-ne prin intermediul formularului de contactsau trimițând un email la adresa library@tcmi.edu.

Dreptul de autor
Dreptul de autor: „Dreptul exclusiv de copiere, de licență sau de utilizare sub orice formă a unei lucrări literare, muzicale sau artistice, fie tipărite, fie sub formă audio, video etc.: lucrările care beneficiază de un asemenea drept prin lege la data de 1 ianuarie 1978 sau după această dată sunt protejate pe toată durata vieții autorului sau creatorului lor plus încă 70 de ani după moartea acestuia.” (Sursa: Dictionary.com).

Proprietatea intelectuală: „Acel tip de proprietate care este rezultatul unei gândiri creative originale, cum ar fi: patentele, materialele cu drept de autor și mărcile comerciale.” (Sursa: Dictionary.com).

Dreptul de autor le conferă autorilor dreptul exclusiv de a controla utilizarea operelor lor (reproducerea, alcătuirea lucrărilor derivate, distribuirea, interpretarea și afișarea operelor în public) și beneficiile acesteia. Un drept de autor poate fi vândut sau acordat altei persoane, care devine astfel proprietarul acelui drept de autor. Există și o excepție de la legea dreptului de autor: bunele uzanțe.

Bunele uzanțe: „Folosirea rezonabilă și limitată a materialului protejat, fără a aduce prejudicii dreptului de autor.” (Sursa: Dictionary.com). Bunele uzanțe permit folosirea unor porțiuni din materialul protejat, fără permisiunea proprietarului, pentru anumite scopuri: critică, parodiere, transmiterea de știri, cercetare, interese academice și predare. Pentru a stabili dacă utilizarea unei lucrări se încadrează în bunele uzanțe, considerați următorii patru factori:

  • scopul și caracterul utilizării lucrării
  • natura lucrării protejate
  • dimensiunea și substanțialitatea porțiunii utilizate în raport cu lucrarea protejată
  • efectul utilizării ei asupra pieței potențiale

Există o concepție greșită frecventă conform căreia fiecare material protejat și toate materialele protejate care sunt folosite în scopuri educaționale de orice fel cad sub incidența bunelor uzanțe. Recomandările noastre sunt acelea de a evita scanarea, redistribuirea, acțiunile de tip share sau postarea integrală a publicațiilor fără permisiune. Vă rugăm să căutați mai jos mai multe informații despre legislația dreptului de autor pentru a înțelege consecințele potențiale ale utilizării greșite a proprietății intelectuale și a operei protejate aparținând altcuiva.

Pentru mai multe informații
Copyright Clearance Center: Copyright.com
Despre licențe și permisiuni
CCUMC: Copyright Matters
Despre aspecte privind dreptul de autor de la Consortium of College & University Media Centers
ARL Code of Best Practices in Fair Use
Despre cele mai bune practici privind bunele uzanțe de la Asociaţia Bibliotecilor de Cercetare
US Copyright Office: Fair Use
Despre bunele uzanțe
Checklist, Columbia University Libraries
Verificarea încadrării în bunele uzanțe a utilizării pe care o intenționați.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux