Knihovna

Informace pro studenty

Otevírací doba
Pondělí -pátek……………………….. 9:00 – 15:00
sobota – neděle……………………… zavřeno

Výzkumná a referenční asistence
Pro jakékoli dotazy laskavě využijte kontaktní formulář.
E-mail: library@tcmi.edu
Telefon: +4322588727137

Výpůjčka mezi knihovnami
Knihovna umožňuj půjčit si knihu z jiné knihovny prostřednictvím dohody s organizacemi „Academic Libraries of Independent Christian Churches and Churches of Christ“. Najdete-li článek, který potřebujete, ale nemáte přístup k plnému znění v indexu, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formulíře, nebo zašlete e-mail na library@tcmi.edu.

Autorské právo (copyright)
Copyright: „Výlučné právo kopírovat, licencovat a jinak využívat literární, hudební nebo umělecké dílo, ať už tištěné, zvukové, video apod. Díla s tímto právem podle zákona 1. ledna 1978 nebo později, jsou chráněna po celý život autora nebo tvůrce, a po dobu 70 let po jeho smrti“ (Zdroj: Dictionary.com).

Duševní vlastnictví: „Vlastnictví, které je výsledkem původního tvůrčího myšlení, jako patenty, materiál chráněný autorskými právy a ochranné známky“ (Zdroj: Dictionary.com).

Autorské právo poskytuje autorům výlučné právo kontroly užívání jejich děl (reprodukce, odvozená díla, distribuce a veřejné zobrazování či předvádění díla) a užitku z díla vyplývajícího. Autorská práva mohou být prodána nebo udělena dalšímu člověku, který se stane vlastníkem autorských práv. Výjimka z autorského zákona: „fair use“.

„Fair use“: „Rozumné a omezené využití materiálů chráněných autorským právem, na základě kterého nedojdu k porušení autorského práva. (Zdroj: Dictionary.com). „Fair use“ umožňuje využití částí materiálu chráněného autorským právem bez svolení pro účely jako je kritika, parodie, zpravodajství, vyučování a výzkumu či stipendia. Při zvažování, zda se při používání daného materiálu jedná o „fair use“, zvažte následující čtyři faktory:

  • cíl a charakter využití
  • povaha díla chráněného autorským právem
  • množství a význam použité části díla ve vztahu k jeho zbytku
  • dopad využití na potenciální trh

Častým omylem bývá, že jakékoli dílo chráněné autorským právem lze na základě konceptu „fair use“ volně využívat ke vzdělávacím účelům. Naším doporučením je vyhnout se skenování, distribuci, sdílení či zasílání plného textu publikací bez svolení. Pro pochopení potenciálních důsledků zneužití duševního vlastnictví či porušení autorského práva si laskavě přečtěte další informace uvedené níže.

Další informace
Copyright Clearance Center: Copyright.com
For licensing and permission
CCUMC: Copyright Matters
From Consortium of College & University Media Centers
ARL Code of Best Practices in Fair Use
From Association of Research Libraries
US Copyright Office: Fair Use
Understanding fair use
Checklist, Columbia University Libraries
Determine whether your intended use might be considered fair use.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux