FAQ

Má knihovna TCMII zdroje v mém jazyce?

Většina zdrojů knihovny je v angličtině, ale mnoho zdrojů je dostupných také v ruštině, rumunštině, maďarštině, polštině, češtině a bulharštině. Knihovna neustále získává nové tištěné i elektronické knihy v různých jazycích. Pokud tedy máte návrhy, které knihy by knihovna měla zakoupit, zasílejte je na e-mail library@tcmi.edu, nebo pomocí katalogu knihovny.

Jsou v knihovně TCMII elektronické zdroje, které si mohu zobrazit z domova?

TCMI zakoupila přes 1500 knih v angličtině a odebírá několik elektronických sbírek časopisů. Studenti mohou také využívat zdroje v ruštině z EAAA Online Library. Všechny tyto materiály jsou dostupné odkudkoli na světě.

Kde najdu heslo ke zpřístupnění zdrojů knihovny?

Hesla a vysvětlivky pro používání tištěných i elektronických zdrojů knihovny lze získat na e-mailu library@tcmi.edu.

Do Haus Edelsweiss moc často nejezdím. Co pro mě může knihovna udělat?

  1. Každý kurz na Moodle obsahuje sekci “četba”, kterou tvoří seznam povinné a doporučené literatury v angličtině a vaše jazyce. Pokud je to možné, knihovna se snaží najít elektronické verze těchto zdrojů a zprostředkovat na ně v Moodle odkaz. Ne každá kniha je dostupná elektronicky, ale i takovém případě můžete požádat knihovnu (library@tcmi.edu) o pomoc, a my vám navrhneme způsoby, jak přesto získat kvalitní literaturu pro svůj kurz.
  2. Knihovna také poskytuje možnost naskenovat a zaslat vám e-mailem ty materiály, které potřebujete (článek, kapitola z knihy) – samozřejmě s ohledem na autorská práva. Můžeme také získat materiály, které nemáme, pomocí služby InterLibrary Loan a zaslat vám je na e-mail.

Kde můžu sledovat svůj akademický postup a finanční informace?

Váš akademický postup a finanční transakce jsou k nahlédnutí na students.tcmi.edu. Přístup k této stránce je však možný pouze skrze váš účet @tcmi.edu.

Je TCMI akreditováno?

TCMI Institute je akreditován u Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools (HLC) v USA. 230 South LaSalle Street, Suite 7-500, Chicago, Illinois 60604-1411

Více informací

 

Lze v mé zemi uznat akreditaci TCMI?

Akreditace TCMII obecně platí ve většině evropských zemí. Pokud se na TCMII přihlásíte se státem uznávaným bakalářským titulem, váš MA či MDiv titul bude způsobilý k nostrifikaci ve vaší zemi. Pokud to o vašem titulu neplatí, musíte tento dotaz adresovat Ministerstvu školství či nějaké státní univerzitě.

 

Můžu jet na kurz, pokud nejsem student?

Jakýkoli potenciální student může před formálním přihlášení ke studiu jet na dva kurzy. Registrace probíhá standardně.

 

Kredit za tyto dva kurzy může student obdržet pouze v případě, že splní následující podmínky:

  • Student splní všechny úkoly, četbu a zkoušky, a obdrží od profesora známku (“nedostatečně” se samozřejmě nepočítá).

  • Student podá kompletní přihlášku do kanceláře TCMII v Rakousku do 12 měsíců od absolvování kurzu.

  • Student je přijímací komisí oficiálně přijat do jednoho z programů TCMII.

Můžu absolvovat kurzy i jinde než v mé zemi a Haus Edelweiss?

Kurzy jsou vyučovány hybridním modelem, takže 80 % kurzu probíhá online a 20 % v některém ze vzdělávacích center. Ano, je možné absolvovat kurzy v jiných zemích. Je však třeba zástupce TCMII ve dané zemi ohledně informací jako ubytování a doprava. Je třeba také mít platné cestovní doklady jako pas či vízům.

Registrace na kurz je povinná. Kurz nelze absolvovat bez předešlé registrace. Pokyny k registraci jsou v sekci “Studentům”.

Mohu na TCMII studovat, i když nemám titul z teologického semináře?

Studenti, kteří nemají bakalářský titul mohou jezdit na kurzy a přihlásit se do programu Certifikát. K přihlášení do programu MA není třeba bakalářský titul ze semináře.

Jsem student?

Přijatí studenti dostanou studentskou průkazku a e-mailovou adresu. Pokud jste již absolvovali kurz, ale nepřihlásili se ke studiu, nejste studentem TCMII.

 

Jak se přihlásit na kurz?

Pokud jste přijatý student, použijte k registraci na kurz svůj e-mail. Registrace probíhá online. Odkazy potřebné k registraci jsou v rozpisu kurzů zde.

Jestliže ještě studentem nejste, ale máte zájem se jím stát, doporučujeme nejdříve absolvovat jeden kurz. V tomto případě kontaktujte
registration@tcmi.edu.

Liší se nějakým způsobem registrace od přijetí ke studiu?

Registrace je proces přihlášení na kurz vyplněním registračního formuláře. Registrační formuláře pro přijaté studenty jsou dostupné na stránce s rozpisem kurzů či na stránce, která se věnuje registraci podrobně. Jestliže ještě nejste studentem TCMII, kontaktujte nás na e-mailu registration@tcmi.edu.

Přijetí ke studiu je proces, který zahrnuje zaslání přihlašovacích formulářů za účelem přijetí na TCMII. Pokyny k přihlašování ke studiu jsou dostupné na těchto stránkách v sekci “Zájemcům o studium”.

Které kurzy budu muset jako student absolvovat?

Po přijetí studenti obdrží seznam požadavků, který uvádí, které kurzy musí absolvovat v rámci svého studijního programu. Lze nahlédnout do současného seznamu požadavků či do seznamů požadavků z uplnynulých let. Váš osobní seznam požadavků je vždy dostupný na Google disku TCMII v sekci “sdíleno se mnou”.

Jak si vybrat kurz?

Zkontrolujte svůj seznam požadavků, poté se podívejte na seznam kurzů a vyhledejte si dostupné kurzy ve své zemi či jiném vzdělávacím centru, které je pro vás dostupné. Poté se stačí náležitě zaregistrovat.

 

Jak mám používat seznam požadavků?

Seznam požadavků obsahuje kurzy seřazené do kategorií. Pro každou kategorii je určen počet povinných kurzů. Po obdržení známky z nějakého kurzu vám studijní oddělení aktualizuje seznam požadavků. Můžete si najít, které kurzy ještě potřebujete, abyste splnili požadavky svého studijního programu.

Jedním z prvních kurzů, které musíte absolvovat, je PT 600 Research Methods (Metody výzkumu). Poté není dáno, v jakém pořadí byste kurzy měli absolvovat.

Pro více podrobností kontaktujte děkana pro studijní záležitosti: registrar@tcmi.edu

Liší se nějakým způsobem registrace od přijetí ke studiu?

Registrace je proces přihlášení na kurz vyplněním registračního formuláře. Registrační formuláře pro přijaté studenty jsou dostupné na stránce s rozpisem kurzů či na stránce, která se věnuje registraci podrobně. Jestliže ještě nejste studentem TCMII, kontaktujte nás na e-mailu registration@tcmi.edu.

Přijetí ke studiu je proces, který zahrnuje zaslání přihlašovacích formulářů za účelem přijetí na TCMII. Pokyny k přihlašování ke studiu jsou dostupné na těchto stránkách v sekci “Zájemcům o studium”.

Má knihovna TCMII zdroje v mém jazyce?

Většina zdrojů knihovny je v angličtině, ale mnoho zdrojů je dostupných také v ruštině, rumunštině, maďarštině, polštině, češtině a bulharštině. Knihovna neustále získává nové tištěné i elektronické knihy v různých jazycích. Pokud tedy máte návrhy, které knihy by knihovna měla zakoupit, zasílejte je na e-mail library@tcmi.edu, nebo pomocí katalogu knihovny.

Jsou v knihovně TCMII elektronické zdroje, které si mohu zobrazit z domova?

TCMI zakoupila přes 1500 knih v angličtině a odebírá několik elektronických sbírek časopisů. Studenti mohou také využívat zdroje v ruštině z EAAA Online Library. Všechny tyto materiály jsou dostupné odkudkoli na světě.

Kde najdu heslo ke zpřístupnění zdrojů knihovny?

Hesla a vysvětlivky pro používání tištěných i elektronických zdrojů knihovny lze získat na e-mailu library@tcmi.edu.

Do Haus Edelsweiss moc často nejezdím. Co pro mě může knihovna udělat?

  1. Každý kurz na Moodle obsahuje sekci “četba”, kterou tvoří seznam povinné a doporučené literatury v angličtině a vaše jazyce. Pokud je to možné, knihovna se snaží najít elektronické verze těchto zdrojů a zprostředkovat na ně v Moodle odkaz. Ne každá kniha je dostupná elektronicky, ale i takovém případě můžete požádat knihovnu (library@tcmi.edu) o pomoc, a my vám navrhneme způsoby, jak přesto získat kvalitní literaturu pro svůj kurz.
  2. Knihovna také poskytuje možnost naskenovat a zaslat vám e-mailem ty materiály, které potřebujete (článek, kapitola z knihy) – samozřejmě s ohledem na autorská práva. Můžeme také získat materiály, které nemáme, pomocí služby InterLibrary Loan a zaslat vám je na e-mail.

Kde najdu své uživatelské jméno a heslo?

Pokud jste nový student, budou vám vaše údaje zaslány společně s potvrzením o přijetí ke studiu. Pokud jste své heslo zapomněli nebo ztratili, kontaktujte nás na e-mailu admin@tcmi.edu

Kde můžu sledovat svůj akademický postup a finanční informace?

Váš akademický postup a finanční transakce jsou k nahlédnutí na students.tcmi.edu. Přístup k této stránce je však možný pouze skrze váš účet @tcmi.edu.

Moje známky nejsou na studijním portálu vidět.

Je možné, že profesor kvůli některým studentům posunul termín odevzdání, nebo naše kancelář ještě neobdržela výsledné známky. Pokud se nejedná o žádný z těchto případů,upozorněte nás laskavě e-mailem admin@tcmi.edu. Popište svůj problém, zašlete snímek obrazovky s danou stránkou, vyznačte, kde se problém nachází a připojte tento obrázek jako přílohu k e-mailu.

Zaplatil/a jsem náležité poplatky, ale na studijním portálu to není patrné.

Pokud jste své poplatky zaplatili v hotovosti koordinátorovi ve vaší zemi, může nějakou chvíli trvat, než se transakce zapracuje. Pokud tomu tak není a platba proběhla v Haus Edelweiss, upozorněte nás laskavě e-mailem admin@tcmi.edu. Popište svůj problém, zašlete snímek obrazovky s danou stránkou, vyznačte, kde se problém nachází a připojte tento obrázek jako přílohu k e-mailu.

 

Přístup k internetu v jednotlivých vzdělávacích centrech.

Vzdělávací centra poskytují studentům a profesorům přístup k internetu.

Nikdy jsme na Moodle nepracoval. Je možné, abychom jakožto nový student obdržel pomoc/školení.

Nejlepším způsobem, jak se naučit pracovat s Moodle, je používat ho. Své dotazy nám můžete zasílat na e-mail nebo přímo na Moodle vyplnit “report form”.

Na co potřebuji TCMII účet s e-mailem? Mám svůj vlastní e-mail.

Uživatelský účet na TCMI.edu nám umožňuje zajistit vám více soukromí a zabezpečení. Další výhodou .edu e-mailu je, že vám můžeme zprostředkovat slevy na software, knihy a služby. Tento účet je požadován vnitřními i vnějšími pravidly.

 

Nelze zobrazit soubory TCMII, přestože jsem přihlášený.

Jestliže se pokoušíte stáhnout/zobrazit soubor s omezenou přístupností a ukáže se vám okno Request Persmission (vyžádat si přístup), znamená to, že přihlášení po jiným Google účtem, nebo váš výchozí účet není tcmi.edu účet.

1. To solve this CLICK on “Switch accounts”

you_need_permission

2. If your tcmi.edu account is not in the list CLICK “Sign in to another account”

sign_to another

You will be taken to the default Google “Sign in page”.

3. Please put your entire “user@tcmi.edu” address and password and “Sing in”

gapps_default

If you want to enable multiple sign in please follow this guide

Jak mám na TCMII zaslat dokumenty potřebné k přijetí ke studiu?

Dokumenty k přijetí o studiu je třeba přiložit k elektronické přihlášce. Přečtěte si pozorně sekci “Zájemcům o studium”, připravte si všechny potřebné dokumenty, vyplňte formulář a odevzdejte ho.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux