K akademickému roku 2020

Dokud student nezaplatil všechny neuhrazené poplatky, nemůže studovat další kurzy. Tyto poplatky se vztahují na všechny studenty, kteří studují za účelem získání kreditu, bez ohledu na rok přijetí do programu.


Způsob platbyPoplatekKredity
Roční poplatek$375012
Poplatek za kurz$15003


Všechny ceny zahrnují registrační poplatek.

Země občanství studentaRegistrační poplatek pro studenty*Registrační poplatek pro audit*Sankční poplatky***
Albánie35 EUR35 EUR35 EUR
Arménie25 EUR25 EUR25 EUR
Rakousko120 EUR120 EUR120 EUR
Ázerbájdžán25 EUR25 EUR25 EUR
Bělorusko25 EUR25 EUR25 EUR
Bulharsko35 EUR35 EUR35 EUR
Chorvatsko45 EUR45 EUR45 EUR
Česká republika45 EUR45 EUR45 EUR
Estonsko35 EUR35 EUR35 EUR
Gruzie25 EUR25 EUR25 EUR
Německo120 EUR120 EUR120 EUR
Maďarsko45 EUR45 EUR45 EUR
Itálie120 EUR120 EUR120 EUR
Kazachstán25 EUR25 EUR25 EUR
Keňa45 EUR45 EUR45 EUR
Kyrgyzstán25 EUR25 EUR25 EUR
Lotyšsko 35 EUR35 EUR35 EUR
Litva35 EUR35 EUR35 EUR
Makedonie35 EUR35 EUR35 EUR
Moldavsko35 EUR35 EUR35 EUR
Polsko45 EUR45 EUR45 EUR
Rumunsko35 EUR35 EUR35 EUR
Rusko35 EUR35 EUR35 EUR
Srbsko35 EUR35 EUR35 EUR
Slovensko45 EUR45 EUR45 EUR
Španělsko120 EUR120 EUR120 EUR
Švýcarsko120 EUR120 EUR120 EUR
Tádžikistán 25 EUR25 EUR25 EUR
Turecko35 EUR35 EUR35 EUR
Turkmenistán25 EUR25 EUR25 EUR
Ukrajina35 EUR35 EUR35 EUR
Uzbekistán25 EUR25 EUR25 EUR

* Poplatek za registraci na kurz u studenta (CRF) – účtován při potvrzení registrace.

** Poplatek za registraci na kurz u auditu (zájemce není řádným studentem TCMII) – účtován při potvrzení registrace.

***Sankční poplatky – viz Zásady o vracení poplatků.

Platební metody

Platby lze provádět v regionálním centru či bankovním převodem na účet TCM International Institute:

Banka: Sparkasse (Baden, Rakousko)
BIC (SWIFT): SPBDAT21
IBAN: AT942020500700160104

Reference platby (vysvětlení): Jméno studenta (příjmení, křestní jméno) a číslo a název kurzu.

Zásady vracení poplatků

TCM International Institute usiluje o vývoj výukových materiálů a programu, který bude zcela uspokojivý pro studenty, kteří se u nás zapíší. TCM však uznává příležitostnou potřebu studentů odstoupit z různých platných důvodů. TCM uznává, že politika vrácení peněz musí být přiměřená a spravedlivá pro studenta i institut. Účelem této zásady je umožnit studentům provést nezbytné úpravy na začátku kurzu bez zbytečného postihu. V případě, že student odstoupí z kurzu TCM, budou platit následující zásady vrácení peněz.

  1. Přihlašovací poplatek nebude vrácen po uplynutí pěti (5) pracovních dní.
  2. Student se může z kurzu odhlásit, dokud je kurz ve statusu „probíhá“ (In Progress):
    1. Přihlášení do kurzu můžete zrušit do 10 pracovních dnů po prvním dni elektronického kurzu. Pokud během této doby kurz zrušíte, bude vám vráceno veškeré zaplacené školné. Oznámení o zrušení lze provést odesláním žádosti o zrušení na registrační stránce.
    2. Od jedenácti (11) pracovních dnů a až do dvaceti (20) pracovních dnů od data zahájení kurzu můžete požádat o odstoupení od kurzu a vrátit vám 50% zaplacené školné.
    3. Pokud je žádost o zrušení kurzu podána po jednadvaceti (21) dnech od zahájení kurzu, nebude vrácena žádná náhrada.
  3. Pokud školné zaplatila třetí strana, budou platit stejné zásady vrácení peněz, pokud se třetí strana nerozhodne použít nepoužité prostředky na školné na jiného studenta TCM.