TCMI International Institute má akreditaci pro dálkové vzdělávání. Ačkoli jsou některé kurzy nabízeny kompletně online, většina kurzů probíhá hybridně. To znamená, že 80 % přípravy na kurz probíhá online, a zbývajících 20 % v různých vzdělávacích centrech.

 • Na kurzy, které probíhají v různých zemích, se můžete podívat na seznamu uvedeném níže.
 • Odkaz na sylabus kurzu bude ve sloupci s dostupnými jazyky, jakmile bude vytvořen. Přístup k sylabu bude možný pouze pomocí vašeho @tcmi.edu e-mailu.
 • Lze využívat funkci vyhledávání podle následujících kategorií:
  • Název či kód kurzu
  • Profesor
  • Regionální centrum
  • Online
  • Měsíc
  • Jazyk

If you see a “+” in the schedule click to see hidden details. Registration is closed for courses that appear in red.