Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro uchazeče o studium

 1. Co jsou „osobní údaje“?
  • Kdo zpracovává mé osobní údaje?
   • Jaké osobní údaje budou zpracovány?
    • Jaký je účel zpracování údajů?
     • Zabránění či odhalení podvodu
     • Přizpůsobení se v přiměřené míře Vámi uvedenému handicapu
     • Zvážení veškerých budoucích požadavků na ubytování
     • Poskytování informací požadovaných úředníky pro akreditaci a/nebo legislativu
     • Výzkumných a statistických záměrů – nebudou však zveřejněny žádné informace, které by Vás mohly identifikovat
      
     • S kým budou sdíleny mé osobní údaje?
      • Regionálními zástupci
      • Stávajícími či potenciálními finančními partnery
      • Místními úřady pro účely víz a imigrace
      • Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání
       
     • Jak se nakládá s mými osobními údaji, jsem-li přijat?
      • Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
       • Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?
        • Koho můžu kontaktovat?
         • Jak mohu podat stížnost?
          • Podléhají tyto zásady změnám?

           Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro studenty

           1. Co jsou „osobní údaje“?
            • Kdo zpracovává mé osobní údaje?
             • Jaké osobní údaje budou zpracovány?
               • Jaký je účel zpracování údajů?
                • Provozu a administrace vzdělávání, záznamu informací o Vašem studiu a určování/potvrzování Vašich akademických úspěchů
                • Uchovávání vzorového hodnocení pro interní studie a přezkoumávání programů
                • Uchovávání vzorového hodnocení za účelem splnění kritérií akreditace
                • V případě potřeby monitorování, vyhodnocování a podpory Vaší výzkumné činnosti
                • Spravování finančních aspektů Vašeho vztahu s TCMII a finančními partnery
                • Poskytování našeho zařízení
                • Umožňování, abyste se účastnili akcí, např. promoce
                • Efektivní komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu a telefonu, včetně distribuce příslušných informačních bulletinů
                • Výkonu bezpečnostních, řídících a disciplinárních procesů, zpracovávání stížností a zajišťování kvality
                • Podpory Vašich vzdělávacích, zdravotních, bezpečnostních a sociálních nároků
                • Vypracovávání statistik a provádění výzkumu pro účely interních a statutárních výkazů
                • Plnění a sledování naší odpovědnosti za právní předpisy týkající se víz, imigrace a veřejného bezpečí
                • Možnosti kontaktovat ostatní v případě nouze
                • S kým budou sdíleny mé osobní údaje?
                 • Regionálními zástupci
                 • Stávajícími či potenciálními finančními partnery
                 • Místními orgány pro účely víz a přistěhovalectví
                 • Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání
                  
                • Jak se budou mé osobní údaje využívat po ukončení studia?
                 • Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
                   • Jak dlouho jsou mé informace uchovávány?
                    • Koho můžu kontaktovat?
                     • Jak mohu podat stížnost?
                      • Podléhají tyto zásady změnám?

                       Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro absolventy

                       1. Co jsou „osobní údaje“?
                        • Kdo zpracovává mé osobní údaje?
                         • Jaké osobní údaje budou zaznamenány?
                           • Jaký je účel zpracování údajů?
                            • Uchovávání vzorového hodnocení pro provádění interních studií a přezkoumávání programů
                            • Uchovávání vzorového hodnocení pro splnění akreditačních kritérií
                            • Umožňování Vám účastí na akcích, např. absolventských seminářích
                            • Efektivní komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu a telefonu, včetně distribuce příslušných informačních bulletinů
                            • Výkonu bezpečnostních, řídících a disciplinárních procesů, zpracovávání stížností a zajišťování kvality
                            • Vypracovávání statistik a provádění výzkumu pro účely interních a statutárních výkazů
                            • Plnění a sledování naší odpovědnosti za právní předpisy týkající se víz, imigrace a veřejného bezpečí
                            • Možnosti kontaktovat ostatní v případě nouze
                            • S kým budou sdíleny mé osobní údaje?
                             • Regionálními zástupci
                             • Stávajícími či potenciálními finančními partnery, např. Graduate Connections
                             • Místními orgány pro účely víz a imigrace
                             • Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání
                              
                            • Jak se budou mé osobní údaje využívat po ukončení studia?
                             • Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
                               • Jak dlouho jsou mé informace uchovávány?
                                • Koho mohu kontaktovat?
                                 • Jak mohu podat stížnost?
                                  • Podléhají tyto zásady změnám?

                                   Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance

                                   1. Co jsou „osobní údaje“?
                                    • Kdo zpracovává mé osobní údaje?
                                     • Jaké osobní údaje budou zaznamenány?
                                       • Jaký je účel zpracování údajů?
                                        • Zabránění či odhalení podvodu
                                        • Schopnosti přiměřeně se přizpůsobit Vámi uvedenému handicapu
                                        • Možnosti vzít v úvahu veškeré budoucí požadavky na ubytování
                                        • Poskytování informací požadovaných úředníky pro akreditaci a/nebo legislativu
                                        • Výzkumných a statistických cílů. Nebudou však zveřejňovány jakékoli informace, které by Vás mohly identifikovat
                                        • S kým budou sdíleny mé osobní údaje?
                                         • Regionálními zástupci
                                         • Místními orgány pro účely víz a imigrace
                                         • Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání
                                          
                                        • Jak se s mými osobními údaji nakládá, stanu-li se zaměstnancem či členem personálu?
                                         • Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?
                                           • Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?
                                            • Koho můžu kontaktovat?
                                             • Jak mohu podat stížnost?
                                              • Podléhají tyto zásady změnám?

                                               Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro dárce

                                               Tento slib popisuje závazek vůči absolventům, dárcům a dalších příznivcům. Má zajistit, že náš způsob získávání financí je legální, otevřený, upřímný a uctivý.

                                               • TCM bude dodržovat zákony, které se vztahují na dobročinné spolky a získávání financí
                                               • Budemafe respektovat Vaše práva a soukromí
                                               • Budeme spravovat své zdroje zodpovědně a budeme zvažovat dopad získávání financí na naše dárce, příznivce a širší veřejnost
                                               • Pokud nejste spokojeni s čímkoli, co TCM učinilo při získávání finančních prostředků, můžete nás kontaktovat a podat stížnost. Zpětné vazbě budeme naslouchat a náležitě reagovat na obdržené komplimenty a kritiku
                                               • Zajistíme srozumitelný a dostupný proces pro stížnosti
                                               • Pro naše rozhodování o stížnostech poskytneme jasné a podložené důvody