Studentům

Master of Arts

Smyslem tohoto studijního programu je zlepšit schopnost vedení kazatelů a dalších křesťanských vedoucích zprostředkováním širokého mezioborového vzdělávacího programu v oblasti obecného křesťanského vedení. Studium je navrženo pro studenty, kteří již mají alespoň bakalářský titul z jakéhokoli oboru.
Podívejte se na aktuální seznam požadavků pro Master of Arts.

Požadavky na integrovanou reflexi

Integrovaná reflexe (IR) je v rámci programu MA ekvivalentem diplomové práce/závěrečného projektu. IR je klíčovým požadavkem, za který student obdrží kredit a známku stejným způsobem, jako tomu je u kurzů.

Úplný a podrobný smysl a proces IR je popsán v Příručce pro integrovanou reflexi na stránkách TCMII. IR se skládá z různých výročních zpráv a průzkumů z oblasti studentovy služby a je zakončena závěrečnou zprávou. Zprávy a průzkumy mají mají určené časové rámce pro odevzdání online s konkrétními termíny.

V rámci průzkumů se od studenta očekává, že ho ročně ohodnotí 4 (čtyři) lidé, a to po celou dobu studia programu MA. Tito lidé musí studenta dobře znát a mít přístup k internetu a e-mailu. Nesmí se jednat o manžela či manželku studenta. Doporučuje se, aby hodnotitelé byli kolegové nebo nadřízení ve službě, či lidé, kterým student slouží.

Student nemůže absolvovat program MA bez splnění požadavků na IR a závěrečnou zprávu.

 

Předtím, než začnete s procesem žádosti o přijet do programu Master of Arts, ujistěte se, že máte k dispozici následující položky v elektronické formě. Pro upload fotek se doporučuje použít formáty .jpg a .png. Pro upload dokumentů pak formát .pdf:

  1. Jednu (1) průkazovou fotku
  2. Jednu fotografii s rodinou, pokud jste ženatý/vdaná.
  3. Jednu kopii cestovního dokladu (pas či občanský průkaz) s celým jménem napsaným latinkou.
  4. E-mailovou adresu svého pastora/kazatele. Předtím, než začnete s procesem žádosti o přijetí, informujte svého pastora, že od něj budete potřebovat doporučení.
  5. Ověřenou kopii s oficiální pečetí akreditovaného bakalářského diplomu.
  6. Akreditovaný bakalářský diplom přeložený do Angličtiny.
  7. Ověřenou kopii s oficiální pečetí dodatku k akreditovanému bakalářskému diplomu.
  8. Dodatek k akreditovanému bakalářskému diplomu přeložený do angličtiny

 

Uzávěrky žádostí o přijetí ke studiu na TCMI jsou:

Od 1. prosince do 31. května
Od 1. června do 31. srpna
Od 1. září do 30. listopadu

Přestože TCMI nabízí kurzy v 7 různých jazycích, žádost musí být vyplněna V ANGLIČTINĚ, jinak nebude brána v potaz. Poproste někoho, aby vám s žádostí o přijetí ke studiu v angličtině pomohl. Přijímací komise se rozhoduje o přijetí uchazečů pouze na základě kompletních žádostí. Oznámení o přijetí či nepřijetí bude zasláno uchazeči během měsíce, který následuje uzávěrku přihlašování. Kompletní žádost nezaručuje uchazeči přijetí ke studiu do žádného z nabízených programů.
 
 
Přihlásit se ke studiu


*Ověřená kopie znamená ověřená notářem, vaším pastorem či místním zástupcem TCMI. Musí obsahovat větu: „I confirm that this copy is identical to the original“ (potvrzuji, že tato kopie je shodná s originálem), podpis a razítko.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux