O nás

 

Rozvoj křesťanských vedoucích pro službu, která má význam

POSLÁNÍ

TCMII rozvíjí křesťanské vedoucí pro službu pomocí vysokoškolského vzdělávání.

VIZE

Aby měl každý národ schopné vedoucí učednických hnutí, kteří budou působit ve svých sborech, kulturách a zemích pro Krista.

HODNOTY

 • Celoživotní vzdělávání
 • Křesťanská zralost
 • Služebné vedení
 • Křesťanská vize pro celý svět

ZÁSADY

 • Transparentnost a vykazatelnost pomocí vhodných měřítek výkonu.
 • Otevřená, upřímná a srozumitelná komunikace.
 • Získávání zdrojů a jejich moudré spravování.
 • Zralé vedení kvalifikovanými řediteli, profesory a zaměstnanci.
 • Kontinuální vzdělávání a růst na institucionální, profesní i osobní úrovni.
 • Praktické vyučování a výzkum pro rozvoj našeho poslání a vize.
 • Vzájemná oddaná služba mezi TCMII a jejími absolventy, studenty a dárci.
 • Zdravé iniciativy a partnerství, Healthy initiatives and partnerships which actively keep in place long-term national leaders who are independent and self-supporting.

TCMI Institute žádným způsobem nikoho nediskriminuje na základě věku, rasy, pohlaví, zdravotního znevýhodnění či denominační příslušnosti.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux